Muut palvelut

  • Metsien hyödyntämissuunnitelmat kaupallisessa ja virkistysmielessä puuston, kasviston, sienten ja eläinten osalta. Hoitosuunnitelman laatiminen haluttujen kehittämissuuntien pohjalta.
  • Pienvesistöjen hoito ja ennallistaminen, sekä uusien kohteiden luominen.
  • Biologiset selvitykset yksityismetsiin ja vaikka pihapiireihin.
  • Säilyttämisen arvoisten luontokohteiden kartoitus yksityismetsistä.
Theme: Overlay by Kaira